Ur Centralt innehåll för Teknik årskurs 7-9 (Skolverket 2011, 271-272) kommer följande att behandlas: Tekniska lösningar. Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

3287

Här kan du läsa mer om vad vaccin är, vad det innehåller och vilka behöver vaccinet godkännas av Läkemedelsverket eller centralt inom EU.

Centralt innehåll 4. Kunskapskrav Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. Här följer flera texter till stöd för dig som lärare vid planering och genomförande av arbetsområden i teknik. Texterna behandlar någon eller några av innehållspunkterna i det centrala innehållet.

  1. Hemtjanst jobb sodertalje
  2. Mail till egen domän
  3. Gvk säkra badrum
  4. Hormonprickar barn
  5. Vart ska man montera de basta dacken
  6. Burlov badet

Arbetsområdets titel: Huset. Långsiktiga mål (förmågor), Centralt innehåll  #Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Centralt innehåll. Det centrala innehållet tar upp områden så som. de med matematik, fysik, kemi och teknik på ett lustfyllt sätt.

Syfte Teknikstaden som område behandlar alla fem punkter av teknikens syfte enligt Lgr11. Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna 

Teknik, människa, samhälle och miljö. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne.

Teknik centralt innehåll

16 rows

Teknik centralt innehåll

Vi läser inte allt centralt innehåll samtidigt, utan detta fördelas på högstadiets tre årskurser. Texterna nedan är hämtade från Skolverkets hemsida. Teknik 4-6 Teknik 1-3 Ma 1-3 NO 1-3 NO 1-3 Centralt innehåll Uppdr Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Lgr 11 Centralt innehåll NO år 1-3 kokning, kondensering, smältning och stelning.

och centralt innehåll i skolverkets Lgr 11. Detta är ett tappert försök att fördela det centrala in-nehållet inom åk 4-6 och på ett överskådligt sätt presentera det vitala innehållet i Lgr 11. Idéen har varit att det ska få plats på en sida och det har inneburit att kunskapskraven har fått en nå-got förenklad och förkortad text. 2.1.3 Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för teknik finns de riktlinjer som styr vad teknikundervisningen skall innehålla i stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Det är utifrån dessa riktlinjer samt de förmågor som finns beskrivna i syftet som kunskapskraven förhåller sig till. DIGDIG01 – Centralt innehåll Kursen digitalt skapande 1 omfattar punkterna 1–4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 6.
Ramsa planeter engelska

Teknik Direkt stämmer väl med syfte och centralt innehåll i Lgr 11. Teknik Direkt ingår i läromedelspaketet NO Direkt. Det är ett komplett och flexibelt läromedel som väcker elevernas intresse för teknik. Teknik Direkt finns att lyssna på och ladda ner i mp3-format.

Vardagliga föremål som består av rörliga  Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kun- I teknikämnet finns inga kunskapskrav för årskurs 3, så de kunskapkrav  Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en  Att styra föremål med programmering.
Engelsktalande jobb sverige

Teknik centralt innehåll rattegang engelska
norrebro
indiska linkoping
svenska skolsystemet på olika språk
saga for sma barn

Frågor till filmen Lantbruk - en framtidsbransch. Frågor om drönare och teknik. Rituppgift. Centralt innehåll. Teknik Tekniska lösningar. Några vanliga 

Kursen teknik 2 omfattar punkterna 2– 5 och 9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kunskapskrav 8  Med intervjuer vill vi fördjupa oss i de centrala frågor lärare ser på innehåll och upplägg av utbildningen i teknik och hur undervisningen följer kursplanen.


Guinea pig
martin jonsson tidigare domar

Förslaget innehåller även mer generella bitar beträffande digitalisering, men eftersom det här är en programmeringsblogg så fokuserar vi på de bitarna här. Som förslaget ser ut kommer programmering enbart in under centralt innehåll i matematik och teknik från år 1 och även i samhällskunskap från år 7.

Svenska • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. … Utdrag ur det centrala innehållet i teknik för åk 1-3: Tekniska lösningar . Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.