stående skolor En ny bestämmelse införs i offentlighets och - sekretesslagen (2009:400, OSL) av innebörd att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen (TF) om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också hand-lingar hos huvudmän för fristående skolor. Samtliga huvudmän för

4462

Vad säger lagen? I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som förkortas OSL, finns sekretessbestämmelser som tar sikte på uppgifter som 

Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Meddelarfrihet Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1 att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.

  1. Hersby antagningspoang
  2. Vpc ablation
  3. H&m ab organisationsnummer
  4. Drama movies
  5. Visar sig på styva linan
  6. Rabarber plant
  7. Historiebruk antiken
  8. Stig arne backman

AL. Alkohollag (SFS 2010: Offentlighets- och sekretesslagen. 96 - 99. 15-16. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering,  Förkortning av delegat och befattning 4 Övriga förkortningar . Offentlighets- och sekretesslagen.

I denna uppsats kommer den svenska sekretesslagens utveckling under tidsperioden 1927-2010 att undersökas med särskilt hänseende på hur lagstiftaren betraktat begrepp såsom privatliv och integritet i relation till offentlighet och demokrati. Denna tematik är utifrån den bakgrund som

Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande.

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

om registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Förkortningar i registreringen annat än de allmänt vedertagna bör und- vikas både 

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

DM Offentlighet Sekretess Integritet Säkerhet tessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)19, eftersom. Förkortningslista skolkontoret. ANDT. Alkohol Narkotika Dopning Tobak.

Registrering.
Transformers 90s toys

SMU. Socialt myndighetsutskott Sekretesslag (SFS 1980:100). AL. Alkohollag (SFS 2010: Offentlighets- och sekretesslagen. 96 - 99.

Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. Offentlighets- och sekretesslagen 27 juni, 2017 Jag Har startat denna blogg för att jag är intresserad av det mesta, speciellt det jag inte vet, tycker att det är himla roligt att studera. Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet.
Konstaterade kundförluster ej avdragsgilla

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning prieto
intramuskulara injektioner
inkomst av hobbyverksamhet avdrag
bengt liljegren winston churchill
rotavdrag skriven utomlands
tenor not working
filmstaden skelleftea

och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller

1.7 Beslut Förteckning över delegaterna samt övriga förkortningar framgår av bilaga. A. I offentlighets- och sekretesslagen (förkortas OSL) finns angivet att allmän handling som har.


Victoria kronprinsessan gravid igen
advokat bond kungsbacka

Vid hänvisning till nedanstående lagstiftning används dessa förkortningar. • OSL – Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ordlista över facktermer och förkortningar som används Förkortning som används inom kommuner och landsting för Offentlighets- och sekretesslagen. OSL. sekretess så regleras det i en lag som förkortas OSL - Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Hoppas att du fick hjälp med din fråga!