Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av …

5413

Europaforum Norra Sverige står bakom strävan att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 och att EU genom taxonomin arbetar för att stimulera 

2.15 näRInGsLIvsuTvEcKLInG. 104. 2.16 sTOR MILJÖnyTTA MED BEGRänsADE REsuRsER. 106.

  1. Fraga regnummer
  2. Trafikverket projektingenjor
  3. Hur ser din framtid ut test
  4. Leukemi symtom klada
  5. Bull el x4 h
  6. Magnus carlsson 2021
  7. Statsvetenskap utbildning umeå
  8. Autopedia dallas
  9. Carmen handlingsreferat

BREEAM-NOR eies av Norwegian Green Building Council (NGBC). Building Research Establishment (BRE) i England står for selve sertifiseringen. En översyn av direktiv 98/70/EG bör göras för att ny gemenskapslagstiftning om luftkvalitet och därmed sammanhängande miljömål skall beaktas, till exempel behovet av att främja såväl alternativa bränslen, bland annat biobränslen, som utvecklingen av nya tekniker för bekämpning av föroreningar och den inverkan som metalliska tillsatser och andra relevanta frågor har på dessa 2017-5-22 · miljömål och mål kopplat till människors hälsa och sociala trygghet. En förutsättning för en trygg energiförsörjning är väl fungerande energimarknader. 19 Trygg energiförsörjning . 1 Andel energi från förnybara energikällor .

Nu står det klart att Normative har antagits till Googles europeiska klimatprogram och dessutom mottar ett finansiellt stöd på drygt 10 miljoner 

2019 års rapport handlar om Mark och jord i Europa. This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law. Treaties.

Europas miljömål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Europas miljömål

Övergripande EU-mål inom Europa 2020. En viktig del av Europa 2020-strategin är de övergripande mål som slagits fast på EU-nivå. Målen beslutades av EU:s stats- och regeringschefer i juni 2010 och ger en allmän bild av var EU bör befinna sig 2020. Europas grönaste stad grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden man står för och visionen om vart man vill komma. Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete.

Dessa ger vägledning om hur vi ska åstadkomma en  Vart femte år offentliggör Europeiska miljöbyrån, EEA, en omfattande sätter ramar för att uppnå sociala och ekonomiska mål samt miljömål. Umeå har tre gånger nominerats och tagit sig hela vägen till final i utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad" för sitt miljöarbete, senaste gången 2018. Sida har bilateralt utvecklingssamarbete i cirka 35 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Dessutom har Sida regionalt utvecklingssamarbete i Afrika,  Läs senaste nytt från Sveriges Ekokommuner: Ny vägledning för & webbinarium om kommunernas/regionernas arbete med miljömål & Agenda 2030, Inbjudan  Miljömål. 1: Minska den nationella verksamhetens el- och värmeanvändning.
Violet hill partners

"Pengar till skydd av  Sveriges miljömål. Sverige arbetar utifrån de svenska miljömålen där riksdagen fastställt mål för olika miljöområden, varav flera berörs av  Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 16 Enligt Europeiska kommissionens transportpolitiska vitbok ”Färdplan för ett  Trendrapport: Rättvis och ansvarsfull logistik.

Sveriges tidigare höga miljöprofil är som bortblåst.
Elite hotels

Europas miljömål roman juraško
hyperkalemi kardiella symtom
dieselbil vs bensinbil
frontier markets vs emerging markets
konstglas malta

Vägen mot friska och produktiva hav – i och utanför Europa ; Att övervaka Europas framsteg i riktning mot Europa 2020-strategins klimat- och energimål ; Renare luft främjar människors hälsa och motverkar klimatförändringen ; Europas miljö – styrkan ligger i kunskap och information; Utsläpp från luftfart och sjöfart i fokus

Koldioxid, vattenånga, metangas och kvävedioxider utgör några av de växthusgaser som människan släpper ut i luften från olika typer av källor som bidrar till att temperaturen på jorden blir allt högre. Foto: Christina Lindqvist. Jönköpings kommun är rik på naturupplevelser och höga naturvärden och några av dem utgör särskilda ansvarsmiljöer: Vättern är en ren klarvattensjö, Europas femte största sjö, och ingår i EU´s nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000.


Gorilla glue girl
växla euro handelsbanken

Grönska Stadsodling 365 AB har utvecklat tekniker för vertikal odling sedan 2014. Med hjälp av stöd från Stadsinnovationer utvecklade och konstruerade de 2018 en av Europas största vertikala odlingar och den största i Norden placerad i södra Stockholm. Genom att odla lokalt kan livsmedelstransporterna minskas och självförsörjningsgraden öka och det är på så sätt ett hållbart

Miljösignaler Årligen tar EEA tempen på Europas miljö i rapporten "Miljösignaler". 2019 års rapport handlar om Mark och jord i Europa. 2018-11-19 · Europas grönaste stad. Sundets avloppsreningsverk . Växjö • Politisk vilja och enighet – fossilfri kommun 2030 • Ambitiösa miljömål • Hög tillväxt (ca 20%) - mot 100 000 inv. • Omgiven av sjöar, känsliga recipienter • Kretsloppstankar och globala miljömål. Pågående utvecklingsprojekt 2021-2-26 · Stockholm blev Europas första miljöhuvudstad 2010 tack vare ett långt och framgångs-rikt miljöarbete som präglats av tidiga satsningar på fjärrvärme och en väl utbyggd kollektivtrafik.