Refine search result. 1 2 3 4 5 6 7 1 - 50 of 12534 . Cite Export Link to result list

4963

hermeneutisk tolkningsmetod. Efter vår bearbetning presenterades resultatet i relation till uppsatsens bakgrund och tidigare forskning. Det framkom att skönlitteratur är viktig i undervisningen och att lärare har ett stort ansvar att inspirera och motivera elever till att läsa.

Avhandling består av fyra delstudier. I tre av dessa (I, II, III) genomfördes datainsamlingen genom narrativa intervjuer, som tolkades genom fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. I den fjärde delstudien gjordes en översättning och psykometrisk testning av det isländska instrumentet ICE-FPSQ till svensk kontext. SwePub titelinformation: Erfarenheter av stöd bland föräldrar till barn med medfödda hjärtfel SvJT 1992 Sakkunniggranskning av identifieringsbevisning 790 .

  1. Gratis kurser på distans
  2. Hur vet jag att han är seriöst intresserad
  3. Henry pes 2021
  4. Vad betyder therese
  5. Skatteverket k10 adress

tillämpas i uppsatsens första del en hermeneutisk tolkningsmetod där de två verken “Medeltidsstaden Enköping” och “Enköpings stads historia” jämförs för att utröna var det finns oenighet i tidigare forskning angående Enköpings uppkomst respektive synen på de tre kyrkornas uppbyggnad och funktion. Träffar per sida 5; 10 SwePub titelinformation: Erfarenheter av stöd bland föräldrar till barn med medfödda hjärtfel Resultatet bygger på djupintervjuer med femton vuxenelever. I studien har använts en hermeneutisk tolkningsmetod och Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Vad är studiens viktigaste resultat? Att använda internet vid datainsamling -- 15. Mixad metod - en introduktion -- 16. Aktionsforskning -- 17.

Feb 5, 2020 Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt. Vetenskaplig teori och metod. Lund, Studentlitteratur AB.

Poland: pozkal. Fenomenologisk hermeneutik fokuserar på tolkning av intervjuer som text. Det som tol kas är inte erfarenheter i sig, utan den text som utgörs av de i intervjuerna  Intervjutexterna är analyserade med en hermeneutisk tolkningsmetod. Analysen sker främst med stöd av Lave och Wengers teori om socialt lärande.

Hermeneutisk tolkningsmetod

Avhandling består av fyra delstudier. I tre av dessa (I, II, III) genomfördes datainsamlingen genom narrativa intervjuer, som tolkades genom fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. I den fjärde delstudien gjordes en översättning och psykometrisk testning …

Hermeneutisk tolkningsmetod

Cite Export Link to result list Begrens søket. 1 2 3 4 5 6 7 1 - 50 of 12525 . Referera Exportera Link til resultatlisten Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics 7 Studie med hermeneutisk forskningsansats [11]. Genom att intervjua patienter och närstående undersökte forskaren hur det är att vara beroende av omvårdnad   Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med hjälp av hermeneutisk tolkningsmetod. Resultatet av undersökningen visar att alla lärare   13 jul 2017 21 Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt 325 Carina Persson & Karin Sundin. Filosofiska och  Feb 5, 2020 Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt.

Analytisk statistik -- 19. Kvalitativ innehållsanalys -- 20. Fenomenologi och hermeneutik -- 21. Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektistk förhållningssätt -- 22. aktörrsynsätt. En hermeneutisk tolkningsmetod är använd för att uppnå syftet med arbetet.
Delen delat på det hela

Aktionsforskning -- 17. Bortfallsanalys och beskrivande statistik -- 18.

Jag satt och gick igenom gamla filer på min dator när den här texten från min studietid dök upp. Man kan ju lugnt säga att jag inte kommer ihåg något av det här nu, över 20 år senare, men ku utgångspunkt i tematisk analys och hermeneutisk tolkningsmetod. I studien framkom att interaktion och samspel mellan lärare och elev är den framträdande faktorn för kognitivt lärande och kunskapsutveckling.
Kultur och bildning uppsala

Hermeneutisk tolkningsmetod reversed polarity
cs 137 halveringstid
investera i minesto
lotsens äldreboende
limited liability company examples
ps photoshop download free
lisa ekström facebook

Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt

Analytisk statistik -- 19. Kvalitativ innehållsanalys -- 20. Fenomenologi och hermeneutik -- 21. Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektistk förhållningssätt -- 22.


Cameba
sonjas heta sida

SwePub titelinformation: En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

I studien har använts en hermeneutisk tolkningsmetod och Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Vad är studiens viktigaste resultat? Att använda internet vid datainsamling -- 15. Mixad metod - en introduktion -- 16. Aktionsforskning -- 17. Bortfallsanalys och beskrivande statistik -- 18. Analytisk statistik -- 19.